Czyszczenie instalacji

Czyszczenie instalacji c.o. przy pomocy preparatu Sentonel X800 i pompy czyszczącej JetFlush ze zmiennym kierunkiem przepływu.

Poniżej przedstawiamy film instruktażowy, który w przystępny sposób wyjaśnia, jak należy przeprowadzić proces czyszczenia instalcji centralnego ogrzewania. Schemat postępowania dotyczy płukania przy pomocy urządzenia ciśnieniowego ze zmiennym kierunkiem przerzepływu JetFlush  i za pomocą mieszaniny wody i preparatu Sentinel X800.

Na filmie widzicie Państwo starszy model pompy. Pompę mamy nową, jednak sposób postępowania pozostał taki sam.

Paski pomiaru zużycia X800

Dla ułatwienia pracy i uczynienia jej jeszcze bardziej efektywną, proponujemy Państwu używanie testów, które określają stężenie określonego preparatu. Dzisiaj przedstawimy test służący do pomiaru stężenia preparatu X800.

PASKI POMIARU ZUŻYCIA X800

paski-pomiaru-stężenia-x800Testu tego używamy w czasie czyszczenia instalacji preparatem X800. Komplet składa się ze 100 pasków. Zmieniają one kolor w zależności od zmiany stężenia aktywnych składników preparatu X800. Kolor na pasku porównujemy z bazą umieszczoną na opakowaniu. W czasie czyszczenia, sukcesywnie co 15-20 minut, zanurzamy pasek w roztworze i porównujemy ze skalą. W przypadku stężenia poniżej 1000 należy zwiększyć ilość preparatu X800. Czyszczenie należy uznać za zakończone, jeżeli woda jest czysta, a kolor paska nie zmienia się i pozostaje w okolicach 1000. Czytaj dalej