Filtrowanie wody i ochrona instalacji c.o.

W branży instalatorskiej coraz częściej zwraca się uwagę na jakość zładu. Woda może być twarda, zabrudzona lub zbyt agresywna, a skuteczna ochrona instalacji wymaga okiełznania jej. Rozwiązania problemu są różne, a w tym artykule omówimy z pewnością jedno z najpewniejszych.

Zestawienie nowoczesnego filtru systemowego Eliminator VORTEX z inhibitorem korozji Sentinel X100 to gwarancja wydajnej i bezpiecznej instalacji.

Czytaj dalej

FILTR SYSTEMOWY ELIMINATOR

large-sentinel-bannerLEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ … KUĆ ŚCIANY
jeżeli myślimy o własnym zdrowiu, to chyba wszyscy są zgodni, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Ale o jakiej profilaktyce może być mowa, jeżeli mówimy o rurach? Możemy zadbać o nasz system centralnego ogrzewania tak, aby długo nam służył w „pełnym zdrowiu” czyli w pełni wydajny. Jedną z metod dbania o układ rur i rureczek znajdujących się w ścianach i podłodze, jest zamontowanie filtra systemowego ELIMINATOR. Dzięki zastosowaniu cyklonów wirnikowych i magnesów, wychwytuje on z wody wszelkie zanieczyszczenia. Odwirowuje je, oddziela i magazynuje w osadniku.

ELIMINATOR – Technologia Quadra-Cyclone®

Filtr systemowy Przechwytuje WSZELKIE magnetyczne i niemagnetyczne zanieczyszczenia i zawiesiny

Zestaw o rzeczywistej skuteczności: system filtrujący Eliminator

Testy potwierdzają maksymalną wydajność

System filtrujący Eliminator jest nowością zaprezentowaną na targach ISH w roku 2013. Jest to w pełni nowatorskie rozwiązanie usuwające z wody wszelkie zanieczyszczenia magnetyczne, niemagnetyczne oraz zawiesiny i szlam. Dzięki innowacyjnej technologii Quadra-System osiąga daleko wyższą efektywność jak wszelkie inne filtry: przeprowadzone testy wykazały, że Eliminator zwiększa wychwytywalność drobin niemagnetycznych średnio o 38%, a magnetycznych o 14,6%. Technologia Quadra-Cyklone funkcjonuje w oparciu o 4 cyklony wirnikowe i tyleż magnesów. Cyklony powodują przy napływie wody do filtra powstawanie automatycznego procesu przyśpieszania jej przepływu, co z kolei skutkuje odwirowaniem i oddzieleniem od strumienia wody wszelkich zanieczyszczeń. To właśnie kombinacja 4 cyklonów tak radykalnie wzmacnia siły odśrodkowe działające w obrębie zestawu. Dlatego też wszelkie zanieczyszczenia pozwalają się lepiej oddzielić niż w jednym, dużym cyklonie. Oczyszczona woda na koniec przepływa przez centrum cyklonu do góry, a nieczystości pod wpływem siły grawitacji opadają do osadnika. W osadniku zamontowane są cztery magnesy wychwytujące cząstki magnetyczne. Chroni to skutecznie przed ich ponownym przechwyceniem przez wodę akurat oczyszczaną. Dotychczasowe systemy filtrujące wyposażone w jeden magnes mają słaby punkt: jeśli na magnesie pojawi się osad jego siła wydatnie spada. Kolejne zanieczyszczenia nie będą już przyciągane i przechwytywane. Dla Eliminatora nie stanowi to problemu: jego cztery magnesy posadowione są w ten sposób, że powstałe między nimi pole magnetyczne wiąże zanieczyszczenia nawet wtedy, gdy same magnesy są już nimi pokryte. Czytaj dalej