SureFill – Nabój demineralizujący ze wskaźnikiem zużycia

SureFill_1Wydajność instalacji centralnego ogrzewania jest ściśle uzależniona od parametru twardości wody. W przypadku wody twardej lub bardzo twardej w instalacji tworzy się kamień, powodujący znaczące zużycie energii. Przykładowo kamień o grubości zaledwie 1,6 mm umiejscowiony na powierzchni służącej bezpośrednio do wymiany ciepła pomiędzy komorą spalania a instalacją wodną powoduje wyższe zużycie energii aż o 12,5%. Poza kwestią energetyczną, złogi kamienia mogą powodować również powstawanie szumów w instalacji wodnej, w skrajnych przypadkach nawet jej całkowite zablokowanie.

Wskaźnik zużycia
W odróżnieniu od konkurencyjnych, obecnych na rynku nabojów odsalających SureFill jest wyposażony w zintegrowany wskaźnik zużycia, którego kolor zmienia się wraz ze stopniem wykorzystania z niebieskiej na beżową. Dzięki temu rozwiązaniu możemy z łatwością, na bieżąco kontrolować stan wody służącej do napełniania instalacji.SureFill_2

SureFill jest przystosowany do pracy pod ciśnieniem do 6 barów i temperaturze do 60°C.

Wydajność naboju SureFill jest uzależniona ściśle od twardości SureFill_ulotka_wykreswody użytej do napełniania instalacji. Np. przy twardości 14°dH nabój zapewnia odsolenie dla 400 litrów wody.

Nabój demineralizujący SureFill zaleca się montować według podanego schematu, co pozwoli na łatwą wymianę zużytego naboju lub wprowadzenie na jego miejsce rury przelotowej. Jeszcze nie zużyty, wymontowany nabój może być zastosowany do kolejnej instalacji.

W celu zapewnienia optymalnej skuteczności poleca się SurFile_schematwcześniejsze zastosowanie, w celu oczyszczenia instalacji, chemii czyszczącej Sentinel, np. preparatu Sentinel X400.

Aby zapewnić pełną ochronę instalacji także przed korozją zaleca się zastosowanie odpowiednich preparatów Sentinel X100 lub X500, odpowiedzialne także za stabilizację poziomu pH. W ten sposób zapewnimy instalacji ochronę przed korozją i uszkodzeniami poszczególnych części, także elementów aluminiowych.