Dlaczego musimy czyścić nową instalację?

W nowych urządzeniach grzewczych, elementach składowych instalacji oraz rurach pozostają zabrudzenia produkcyjne. Są to: resztki topika oraz smarów, opiłki miedzi, piasek, rdza.

Zanieczyszczenia te nie mogą pozostać w systemie, ponieważ już w pierwszych tygodnia pracy nowego systemu grzewczego będą powodować degradację zładu i w konsekwencji prowadzić do strat energii powiązanych z zaleganiem szlamu i kamienia kotłowego.

sentinel-x300Jako nową uważamy instalację, która działa krócej niż 6 miesięcy. Do jej oczyszczenia używamy preparatu SENTINEL X300, który dodatkowo przeprowadza pasywację metalu. Pomaga ona redukować osady z miedzi będące częstą przyczyną korozji.

Możemy go wprowadzić do obiegu razem z pierwszym napełnianiem wodą, lub po upływie pewnego czasu, nie krótszego jednak niż 6 miesięcy. Czytaj dalej