W JAKI SPOSÓB WYBRAĆ WŁAŚCIWY PREPARAT CZYSZCZĄCY

Rodzaj zanieczyszczeń, z którymi mamy do czynienia w instalacjach c.o., w głównej mierze zależy od jej wieku.

1. Nowa instalacja.

Zanieczyszczenia występujące w nowych instalacjach to pozostałości wynikające z procesu produkcji. Czyli resztki smarów, opiłki miedzi, pozostałości topika, piasek, pył i rdza.

sentinel-x300W tym przypadku należy użyć preparatu SENTINEL X300.

Sposób użycia:

Wprowadzamy preparat razem z pierwszym napełnieniem. Jeżeli woda w instalacji jest zimna, zostawiamy na 24 godziny, jeżeli ciepła, to preparat razem z woda powinien w niej krążyć 2 godziny. Po upływie tego czasu wymieniamy wodę i wlewamy świeżą razem z inhibitorem X100, który już w niej pozostanie.

Nie jest konieczne użycie pompy. Czytaj dalej

Ochrona c.o. przed przemarzaniem.

Frozen waterfall of blue iciclesCzy jest sposób na to, aby nie spuszczać na zimę wody z instalacji w domkach rekreacyjnych?

sentinel-x500Możemy zastosować preparat X500, który zabezpieczy system przed przemarzaniem do -15 stopni. Aby uzyskać ten efekt musimy uzyskać stężenie 35 %. Mniejsze, np 30 % ochroni płyn przed zamarznięciem już tylko do temperatury -11 stopni.
Pamiętać musimy, że po napełnieniu instalacji preparatem Sentinel X500 niezbędne jest sprawdzenie czy koncentracja inhibitora jest wystarczająca. Należy wykorzystać do tego zestaw testowy Sentinel.
Preparat ten dodatkowo chroni instalację przed osadzaniem się kamienia, korozją oraz wydzielaniem gazów. Stosować go możemy we wszystkich rodzajach instalacji, nawet tych z elementami aluminiowymi.
sentinel-x200W przypadku bardzo twardej wody należy dodatkowo zastosować Sentinel X200 w stężeniu 1 %. Wprowadzić go możemy do systemu w dowolnym miejscu.