Sentinel R200 – czyszczenie systemów solarnych

sentinel-r200Preparat Sentinel R200 jest produktem łagodnie zasadowym o specjalnej formule, przeznaczonym do użycia jako środek czyszczący do obwodów systemów grzewczych energii słonecznej złożonych zarówno z kolektorów płaskich jak i próżniowych. Ciekłe nośniki ciepła stosowane w systemach grzewczych energii słonecznej mogą z biegiem czasu ulegać rozkładowi na skutek wydłużonego działania w podwyższonych temperaturach. Taki proces rozpadu, sygnalizowany przez ciemnienie płynu, nie tylko zmniejsza żywotność ciekłego nośnika ciepła, ale również powoduje następujące niepożądane skutki: Czytaj dalej

ELIMINATOR – Technologia Quadra-Cyclone®

Filtr systemowy Przechwytuje WSZELKIE magnetyczne i niemagnetyczne zanieczyszczenia i zawiesiny

Zestaw o rzeczywistej skuteczności: system filtrujący Eliminator

Testy potwierdzają maksymalną wydajność

System filtrujący Eliminator jest nowością zaprezentowaną na targach ISH w roku 2013. Jest to w pełni nowatorskie rozwiązanie usuwające z wody wszelkie zanieczyszczenia magnetyczne, niemagnetyczne oraz zawiesiny i szlam. Dzięki innowacyjnej technologii Quadra-System osiąga daleko wyższą efektywność jak wszelkie inne filtry: przeprowadzone testy wykazały, że Eliminator zwiększa wychwytywalność drobin niemagnetycznych średnio o 38%, a magnetycznych o 14,6%. Technologia Quadra-Cyklone funkcjonuje w oparciu o 4 cyklony wirnikowe i tyleż magnesów. Cyklony powodują przy napływie wody do filtra powstawanie automatycznego procesu przyśpieszania jej przepływu, co z kolei skutkuje odwirowaniem i oddzieleniem od strumienia wody wszelkich zanieczyszczeń. To właśnie kombinacja 4 cyklonów tak radykalnie wzmacnia siły odśrodkowe działające w obrębie zestawu. Dlatego też wszelkie zanieczyszczenia pozwalają się lepiej oddzielić niż w jednym, dużym cyklonie. Oczyszczona woda na koniec przepływa przez centrum cyklonu do góry, a nieczystości pod wpływem siły grawitacji opadają do osadnika. W osadniku zamontowane są cztery magnesy wychwytujące cząstki magnetyczne. Chroni to skutecznie przed ich ponownym przechwyceniem przez wodę akurat oczyszczaną. Dotychczasowe systemy filtrujące wyposażone w jeden magnes mają słaby punkt: jeśli na magnesie pojawi się osad jego siła wydatnie spada. Kolejne zanieczyszczenia nie będą już przyciągane i przechwytywane. Dla Eliminatora nie stanowi to problemu: jego cztery magnesy posadowione są w ten sposób, że powstałe między nimi pole magnetyczne wiąże zanieczyszczenia nawet wtedy, gdy same magnesy są już nimi pokryte. Czytaj dalej