SureFill – Nabój demineralizujący ze wskaźnikiem zużycia

SureFill_1Wydajność instalacji centralnego ogrzewania jest ściśle uzależniona od parametru twardości wody. W przypadku wody twardej lub bardzo twardej w instalacji tworzy się kamień, powodujący znaczące zużycie energii. Przykładowo kamień o grubości zaledwie 1,6 mm umiejscowiony na powierzchni służącej bezpośrednio do wymiany ciepła pomiędzy komorą spalania a instalacją wodną powoduje wyższe zużycie energii aż o 12,5%. Poza kwestią energetyczną, złogi kamienia mogą powodować również powstawanie szumów w instalacji wodnej, w skrajnych przypadkach nawet jej całkowite zablokowanie.

Wskaźnik zużycia
W odróżnieniu od konkurencyjnych, obecnych na rynku nabojów odsalających SureFill jest wyposażony w zintegrowany wskaźnik zużycia, którego kolor zmienia się wraz ze stopniem wykorzystania z niebieskiej na beżową. Dzięki temu rozwiązaniu możemy z łatwością, na bieżąco kontrolować stan wody służącej do napełniania instalacji.SureFill_2

SureFill jest przystosowany do pracy pod ciśnieniem do 6 barów i temperaturze do 60°C.

Wydajność naboju SureFill jest uzależniona ściśle od twardości SureFill_ulotka_wykreswody użytej do napełniania instalacji. Np. przy twardości 14°dH nabój zapewnia odsolenie dla 400 litrów wody.

Nabój demineralizujący SureFill zaleca się montować według podanego schematu, co pozwoli na łatwą wymianę zużytego naboju lub wprowadzenie na jego miejsce rury przelotowej. Jeszcze nie zużyty, wymontowany nabój może być zastosowany do kolejnej instalacji.

W celu zapewnienia optymalnej skuteczności poleca się SurFile_schematwcześniejsze zastosowanie, w celu oczyszczenia instalacji, chemii czyszczącej Sentinel, np. preparatu Sentinel X400.

Aby zapewnić pełną ochronę instalacji także przed korozją zaleca się zastosowanie odpowiednich preparatów Sentinel X100 lub X500, odpowiedzialne także za stabilizację poziomu pH. W ten sposób zapewnimy instalacji ochronę przed korozją i uszkodzeniami poszczególnych części, także elementów aluminiowych.

Dlaczego określamy poziom pH wody?

sentinel-x500Poziom pH wody (kwasowy lub zasadowy) jest najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na korozję metali. W środowisku kwasowym szybciej niż w środowisku zasadowym koroduje żelazo i stal. W otoczeniu zasadowym tworzą one magnetyt, który chroni powierzchnię metalu i zwalnia proces korodowania. Ponieważ stal jest głównym materiałem, który należy chronić, inhibitory X100 oraz X500 mają za zadanie zmieniać pH wody na obojętne lub lekko zasadowe. Zwalnia się w ten sposób powstawanie korozji na elementach stalowych i żeliwnych.

Aluminium stosowane jest w produkcji kotłów kondensacyjnych i grzejników. Metal ten jest bardzo aktywny i po kontakcie z wodą lub powietrzem tworzy na swej powierzchni nieprzepuszczalną powłokę tlenową. Woda skrajnie kwasowa lub zasadowa powoduje rozpuszczenie powłoki tlenowej i gwałtowne korodowanie. Inhibitor uzupełnia powłoki tlenowe, co powoduje naturalną ochronę przed korozją przez włączenie tlenków w powłokę hamującą i poprzez regulację pH.

Sentinel X100

sentinel-x100Środek chemiczny Sentinel X100 to uniwersalny inhibitor, które zadaniem jest blokowanie procesów korozyjnych, tworzenia się warstwy kamienia, nadmiernego hałasu w kotłach oraz powstawania gazów wodorowych we wszystkich instalacjach, których wykonanie oparte zostało na aluminium. Chemia Sentinel X100 można stosować z wodą o dowolnych parametrach twardości. Po upływie ośmiu tygodni stabilizuje pH wody na poziomie 8 do 8,5 niezależnie od początkowych parametrów wody.

Podsumujmy korzyści i zalety wynikające z zastosowania preparatu chemicznego Sentinel X100:
Uzyskujemy pełną kontrolę nad procesami osadzania się kamienia oraz powstawania korozji.
Zapobiega tworzeniu się gazów wodorowych.
Eliminuje hałas w kotle.
Można go stosować do wszystkich rodzajów metali, w tym także aluminium.
Jest łatwy w stosowaniu.
Przy zastosowaniu testera wody Sentinel Quick Test można łatwo określić stan chemiczny wody.
Sentinel X100 jest produkowany w systemie jakości zgodnym z ISO9001:2008